Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

Naša spoločnosť  vykonáva komplexné služby v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických

Kladieme dôraz na kvalitu, rýchlosť a bezpečnosť  pri vykonávaní našej činnosti.


Služby, ktoré poskytujeme:
 • revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky s integráciou na evidenciu majetku HIM v prehľadnom elektronickom výstupe
 • školenie poučených osôb podľa § 20 vyhlášky 508/2009 Z.z. 
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických častí strojov
 • revízie zdravotníckej techniky
 • pravidelné kontroly, údržby a čistenie elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie zistených chýb po vykonaných revíziách
 • odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť
 • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov
 • stavebný dohľad nad elektroinštaláciami a montážou bleskozvodu