Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

VamosTech s.r.o.
Palmová 22
851 10 Bratislava


IČO: 50718045

DIČ: 2120505838

IČ DPH: SK2120505838

Bankové spojenie: SK10 7500 0000 0040 2465 5384 (ČSOB)