Revízie elektrických zariadení
0949 627 866

Pridelený termín pre obec Jarovce, Rusovce a Čunovo:  

od 06. Júla do 18. Júla 2020 aj počas soboty a v časoch od 6,00 hod. do 21,00 hod.

Pre objednanie revízneho technika nás kontaktujte: vyplnením jednoduchého objednávkového formulára na našej webovej stránke vamostech.sk v kolónke „Revízie bleskozvodov“, alebo telefonicky na číslach: +421 949 627 866 alebo +421 949 627 857

  • Revízia trvá 1,5 až 2 hod., po realizácii úkonov Vám bude odovzdané písomné potvrdenie
  • Cena služby je 150,00 € s DPH, v cene je zahrnutá revízia bleskozvodu so 4 zvodmi. Pri využití vyššie uvedených termínov platí zľava 33% t.j. 100,00 € s DPH – iba hotovostná platba.
  • Objednajte si ďalšie služby - revízia elektroinštalácie (vrátane údržby rozvádzača) 130,00 € s DPH a predchádzajte riziku úrazu a požiaru – cena pri obytnej ploche do 130m2 bez materiálu                                                                                                                                                                                                          

Službu poskytuje   VamosTech s.r.o.

 

Služba je poskytovaná každoročne, o revízii alebo kontrole v nasledujúcom roku Vás budeme informovať prostredníctvom letáku